Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do zapisu ustawień i prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis. Zamknij okno
Zwiększ czytelność

Autorzy opisów i opracowań merytorycznych

Michał Wiśniewski - absolwent Instytutu Historii Sztuki UJ i Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, stypendysta Komisji Fulbright'a.. W 2010 r. obronił na Wydziale Historycznym UJ pracę doktorską pt. "Szkoła Krakowska. Rozważania nad związkami polityki i architektury Polski I połowy XX w". Jest adiunktem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz kierownikiem Ośrodka Edukacji­Akademii Dziedzictwa w Międzynarodowym Centrum Kultury. Autor monografii pt. Ludwik Wojtyczko: krakowski architekt i konserwator zabytków pierwszej połowy XX w. (Kraków 2003) oraz współautor monografii Zamku w Wiśle. Współkurator wystaw organizowanych przez Instytut Architektury.

Aneta Borowik - historyk sztuki, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego oraz w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Katowicach. Prowadzi badania nad architekturą modernistyczną Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Autorka dwóch książek, między innymi "Słownika architektów, inżynierów i budowniczych związanych z Katowicami w okresie międzywojennym" oraz kilkudziesięciu artykułów i haseł biograficznych.

Kamila Twardowska - (ur. 1989) - historyczka sztuki, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naukowo zajmuje się architekturą XX wieku, głównie na obszarze Małopolski, oraz historią wnętrz i wzornictwa przemysłowego.

Magdalena Smaga - historyk sztuki. Pracownik Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Zajmuję się krakowską architekturą XX wieku, z naciskiem na okres powojenny. Interesuję się również wzornictwem przemysłowym. Jest autorką scenariusza oraz współtworzyła katalog wystawy z 2012 roku "Nowa przestrzeń. Modernizm w Nowej Hucie".

Dorota Leśniak-Rychlak - historyk sztuki, architekt. Redaktorka naczelna kwartalnika „Autoportret” (wyd. Małopolski Instytut Kultury). Założycielka i prezes zarządu Fundacji Instytut Architektury. W latach 2001–2003 sekretarz redakcji miesięcznika „Architektura & Biznes”. Kuratorka i współkuratorka wystaw: 3_2_1. Nowa architektura w Japonii i Polsce, Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej manggha w Krakowie; Za-mieszkanie 2012. Miasto ogrodów, miasto ogrodzeń i Reakcja na modernizm. Architektura Adolfa Szyszko-Bohusza, Muzeum Narodowe w Krakowie; Monument. Architektura Adolfa Szyszko-Bohusza, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki; Figury niemożliwe, Pawilon Polski na XIV Biennale Architektury w Wenecji. Inicjatorka i redaktorka wydań ważnych pozycji z kanonu teorii i praktyki architektonicznej, m. in.: Peter Zumthor, Myślenie architekturą (Kraków 2008), Juhani Pallasmaa Oczy skóry (Kraków 2012) oraz Juhani Pallasmaa Myśląca dłoń (w przygotowaniu).

Fotografie

Grzegorz Karkoszka - specjalizuje się w fotografii architektury. Brał udział w organizowanym przez Instytut Architektury projekcie „ZA-MIESZKANIE. Miasto ogrodów, miasto ogrodzeń", w ramach którego jego zdjęcia były prezentowane na wystawach w Muzeum Narodowym w Krakowie (2012) oraz w programie głównym Łódź Design Festival (2013). Współpracował z Międzynarodowym Centrum Kultury (opracowanie koncepcji i przeprowadzenie cyklu warsztatów poświęconych. W swoim dorobku ma również współpracę z Małopolskim Instytutem Kultury oraz z Galerią Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki.

Jarosław Matla - absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej, studiował też na College of Architecture and Design, University of Tennessee, w Stanach Zjednoczonych. Uczestnik licznych warsztatów i kursów fotografii  m. in. Akademii Fotografii w Krakowie, a także praktykujący architekt. Od 1994 jako wolny strzelec zajmuje się fotografią reportażową i architektury. Jego prace były publikowane w polskich i zagranicznych magazynach architektonicznych (m. in. „Architectural Record”, „World Architecture News”, „Architektura i Biznes”, “Architektura”). Jego fotografie wyróżnione były na międzynarodowych konkursach: National Geographic 2009 i konkursie fotografii architektury Capture Opengap 2011. Autor fotografii prezentowanych  na wystawach: “Architektura jako język - Daniel Libeskind” w Kabinet Architektury, Ostrava, Czechy 2010 i Muzeum architektury, Wrocław, 2011;  „Za-mieszkanie 2012. Miasto ogrodów, miasto ogrodzeń” w Muzeum Narodowym w Krakowie; Reakcja na modernizm. Architektura Adolfa Szyszko-Bohusza, Muzeum Narodowe w Krakowie 2013/2014. Informacje: www.fotografia-architektury.com.

Fotografie archiwalne - ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Koordynacja i współpraca

Kacper Kępiński - student Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (poprzednio Hogeschool van Amsterdam i w Kobenhavns Erhvervsakademi), aktywista miejski, współzałożyciel Krakowskiego Stowarzyszenia Przestrzeń-Ludzie-Miasto działającego na rzecz zrównoważonego rozwoju Krakowa. W ramach działalności stowarzyszenia przeprowadził szereg projektów aktywizujących mieszkańców Krakowa wokół tematyki przestrzeni publicznej, rozwoju miasta, a także ochrony najnowszego dziedzictwa architektonicznego. Wielokrotnie organizował procesy konsultacji społecznych we współpracy z jednostkami miejskimi oraz krakowskimi organizacjami pozarządowymi. Członek rady Fundacji Instytut Architektury. Brał udział w przygotowaniu wystaw i wydawnictw Fundacji. Koordynator projektu Krakowskiego Szlaku Modernizmu.

Dorota Jędruch - historyczka sztuki, doktorantka w Instytucie Historii Sztuki UJ. Pracownik działu edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie, autorka i koordynatorka programów edukacyjnych do wystaw stałych i czasowych w Muzeum Narodowym W Krakowie. Autorka materiałów edukacyjnych, kart pracy, scenariuszy warsztatów, interaktywnych materiałów edukacyjnych. Członkini zarządu Fundacji Instytut Architektury. Autorka i koordynatorka programu edukacyjnego.

Marta Karpińska - sekretarz redakcji kwartalnika „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”, absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2009­2013 redaktorka miesięcznika „Architektura i Biznes”. Członkini fundacji Instytut Architektury.

Agata Wiśniewska - architektka z praktyką w Stanach Zjednoczonych i w Polsce, członkini zarządu fundacji Instytut Architektury. Współkuratorka wystawy "Za­mieszkanie 2012. Miasto-ogrodów, miasto ogrodzeń" i "Reakcja na modernizm. Architektura Adolfa Szyszko­Bohusza" w Muzeum Narodowym w Krakowie.

Paweł Hałat – absolwent Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, doktorant w Instytucie Spraw Publicznych UJ, prezes Stowarzyszenia Przestrzeń-­Ludzie­-Miasto. Doświadczenie zawodowe obejmuje: udział w projektach badawczych, prowadzenie zajęć na studiach, działalność konsultingową obejmującą przygotowanie programów rewitalizacji, studiów wykonalności i innych opracowań na rzecz samorządów, publikacje w czasopismach naukowych i branżowych.