Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do zapisu ustawień i prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis. Zamknij okno
Zwiększ czytelność

Projekt: SZLAK MODERNIZMU KRK - OPOWIEŚCI BUDYNKÓW

PORTAL INTERNETOWY

Podstawą planowanych w ramach projektu działań będzie stworzenie bazy wiedzy na temat architektury modernistycznej Krakowa w formie interaktywnego portalu, zawierającego dane i dokumentację wybranych obiektów. Prezentacje architektury uzupełnione będą o ogólne informacje o architektach, kontekście społecznym i kulturowym, genezie powstawania budynków. Zebrane informacje będą udostępniane przy pomocy interaktywnych narzędzi multimedialnych. W przyszłości planujemy udostępnić także anglojęzyczną wersję strony skierowaną do turystów oraz obcokrajowców mieszkających w Krakowie.

Portal zawierać będzie ogólnodostępne materiały edukacyjne, mapy, materiały dydaktyczne dostosowane dla wszystkich etapów edukacyjnych, słownik pojęć. Na portalu będzie możliwość umieszczenia opisu i dokumentacji własnego projektu edukacyjnego związanego z miastem (w ramach pracy w szkole lub działań indywidualnych). Platforma interaktywna skierowana do użytkowników portalu umożliwi umieszczanie własnej dokumentacji i wypowiedzi na temat historii architektury modernistycznej. Narzędziem włączającym odbiorców projektu w proces jego realizacji będą także działania w ramach mediów społecznościowych.

Czynności przygotowawcze projektu obejmują selekcję budynków kwalifikujących się do opracowania w ramach bazy wiedzy oraz ich powiązanie i opracowanie koncepcji tras szlaków turystycznych. Następnie przygotowana zostanie baza dokumentów archiwalnych dotyczących wybranych budynków (teksty, projekty, wypowiedzi architektów, krytyka) oraz opracowana zostanie dokumentacja fotograficzna obejmująca stan pierwotny budynków (na podstawie zasobów m.in. Narodowego Archiwum Cyfrowego, zbiorów muzealnych i prywatnych) oraz stan aktualny. Na podstawie przygotowanych materiałów opracowana zostanie część merytoryczna bazy wiedzy – opisy zawierające podstawowe dane i informacje o poszczególnych budynkach uwzględniające m.in. datę projektu, termin realizacji, autora projektu, pierwotną i obecną funkcję użytkową budynku, zastosowane rozwiązania w zakresie formy, konstrukcji i materiałów użytych do realizacji. Równocześnie opracowana zostanie identyfikacja wizualna projektu, zawierająca logotyp, projekt graficzny strony, grafikę publikacji i materiałów promocyjnych.

PROGRAM EDUKACYJNY

Utworzona baza wiedzy oraz publikacje będą materiałami, które posłużą do opracowania różnych modułów działań towarzyszących: warsztatów, wykładów i spotkań, działań terenowych. Poza przekazywaniem informacji ogólnych nt. architektury modernistycznej Krakowa, wydarzenia te pozwolą na jej poznanie w terenie, a także umożliwią jej zrozumienie i interpretację, a także wejście w relację z dziedziną sztuki najbardziej powszechną - architekturą.

Spacery architektoniczne: Prowadzone przez specjalistów i architektów, przedstawicieli lokalnych społeczności i mieszkańców spacery tematyczne, oparte będą o mapki stworzone na podstawie danych zawartych na portalu. Spacery mogą dotyczyć wybranych zagadnień (np. architektura szkół, architektura mieszkaniowa, dekoracje architektoniczne) lub obszarów (Stare Miasto, Aleje Trzech Wieszczów, Nowa Huta).