Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do zapisu ustawień i prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis. Zamknij okno
Zwiększ czytelność

Projekt Szlak Modernizmu KRK - Opowieści budynków został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Miejskiej Kraków.

INSTYTUT ARCHITEKTURY

instytutarchitektury.org
info@instytutarchitektury.org
facebook.com/architektury

 

 

 

 

 

 

 

Instytut Architektury to fundacja założona w 2011 roku w Krakowie, ktora zajmuje się propagowaniem bezinteresownego myślenia na temat przestrzeni poprzez organizowanie interdyscyplinarnych wystaw o architekturze, działalność wydawniczą, promowanie edukacji architektonicznej, popularyzację architektury, głownie nowoczesnej i współczesnej, oraz wspieranie krytyki architektonicznej.
Dotychczasowa działalność:
Wystawy:
“Za-mieszkanie 2012. Miasto ogrodów, miasto ogrodzeń.”
we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie
“Reakcja na modernizm. Architektura Adolfa Szyszko-Bohusza.”
we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie
“Monument. Architektura Adolfa Szyszko-Bohusza.”
organizator: Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki
“Figury Niemożliwe” - Wystawa na Biennale Architektury 2014 w Wenecji, projekt artystyczny: Jakub Woynarowski
Wydawnictwa:
Juhani Pallasmaa “Oczy Skóry”
Michał Wiśniewski “Adolf Szyszko-Bohusz”
Katalogi wystaw “Za-mieszkanie 2012...” oraz “Reakcja na modernizm...”

KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE PRZESTRZEŃ-LUDZIE-MIASTO

przestrzen.krakow.pl
stowarzyszenie@przestrzen.krakow.pl
facebook.com/przestrzen

 

 

 

Stowarzyszenie Przestrzeń-Ludzie-Miasto zostało założone 2 marca 2009 roku. Geneza powstania stowarzyszenia sięga kilku lat wstecz, kiedy rozpoczęło swoją działalność małopolskie subforum skyscrapercity.com. Forum gromadziło wokół siebie rzesze sympatyków wieloaspektowego rozwoju Krakowa i otaczającego go regionu. Przedmiotem zainteresowania piszących oraz czytelników były takie dziedziny jak architektura, urbanistyka , transport, a także wiele innych skupionych wokół głównego tematu jakim są inwestycje. Z czasem nasza współpraca zaczęła przybierać formę coraz bardziej sformalizowanych działań. W końcu, za przykładem naszych kolegów z innych polskich regionów istniejących na skyscrapercity.com postanowiliśmy założyć nasze wspólne stowarzyszenie.

WSPÓŁORGANIZATORZY

OŚRODEK KULTURY IM. C. K. NORWIDA

okn.edu.pl
sekretariat@okn.edu.pl
facebook.com/OsrodekKulturyNorwida

 

 

 

 

 

Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie jest miejską instytucją kultury o ponad pięćdziesięcioletniej tradycji. Działamy na terenie Nowej Huty i na rzecz naszej dzielnicy. Skupiamy się przede wszystkim na realizacji programów edukacyjnych, artystycznych, społeczno – kulturalnych i proekologicznych skierowanych do społeczności lokalnej Nowej Huty oraz Miasta Krakowa.
Funkcja instytucji kultury się zmienia i nie jest ona już tylko miejscem, w którym poszukuje się kontaktu z kulturą wysoką. Dziś pełni ona także rolę animatora społecznego motywującego i aktywizującego społeczność lokalną do wspólnej pracy nad metodami zaspokajania potrzeb i rozwiązywania najistotniejszych problemów społecznych.
Wychodząc naprzeciw nowym potrzebom Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida aktywnie włącza się w procesy związane z rewitalizacją, wzmocnieniem potencjału społecznego i partnerskim rozwojem środowiska lokalnego. Aktywnie działa w koalicji "Forum dla Nowej Huty" i Małopolskim Pakcie na Rzecz Ekonomii Społecznej. Od początku jest czołowym uczestnikiem procesów i dyskusji związanych z Lokalnym Programem Rewitalizacji Krakowa. Ściśle współpracujemy z instytucjami, organizacjami oraz podmiotami środowiska lokalnego.

ARCHIWUM NARODOWE W KRAKOWIE

ank.gov.pl

 

 

FUNDACJA NOWE CENTRUM

nowecentrum.org
fundacja@nowecentrum.org
facebook.com/FundacjaNoweCentrum

 

 

FUNDACJA NOWE CENTRUM to organizacja pozarządowa o charakterze non-profit. Powstała we wrześniu 2012 roku z inicjatywy grupy osób chcących stworzyć nową jakość w zakresie pracy z drugim człowiekiem. Każda z osób działających w Fundacji posiada kilku- lub kilkunastoletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej. W składzie Fundacji znajdują się osoby z wykształceniem z zakresu pedagogiki, socjologii, zarządzania projektami, administracji europejskiej, ekonomii społecznej, edukacji artystycznej, trenerstwa, coachingu, anglistyki i filozofii. Głównym celem organizacji jest wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także promocja idei wolontariatu.

KATEDRA SOCJOLOGII UEK

uekwww.uek.krakow.pl

 

Katedra Socjologii na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie włączyła się w moduł "Opowieści budynków" realizowany w ramach projektu. Studenci pod kierownictwem prof. Anny Karwińskiej przeprowadzą i udokumentują wywiady z mieszkańcami i użytkownikami budynków modernistycznych.

NARODOWE ARCHIWUM CYFROWE

nac.gov.pl
nac@nac.gov.pl
facebook.com

 

Narodowe Archiwum Cyfrowe rozpoczęło działalność 8 marca 2008 roku. Nastąpiło to wskutek decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który przekształcił utworzone w 1955 roku Archiwum Dokumentacji Mechanicznej (ADM) w Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC). O taką zmianę wnioskował dr Sławomir Radoń, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.

Powołanie Narodowego Archiwum Cyfrowego jest odpowiedzią na postęp, który dokonał się w technologii zapisu, przechowywania i udostępniania danych.

PATRONAT